1953 Chevrolet

En god gammel sliter. 1953 Chevrolet.


Hvor er det blitt av alle disse nydelige tidlige femtitalls usacars??