USAcars #4, 5. årgang

Nå hos Narvesen!


BLAD NUMMER 4 I DEN FEMTE ÅRGANGEN (2012) ER NÅ HOS NARVESEN. HER ER ALT IFRA DRAGRACING TIL GAMLE CHEVY'ER SOM BLE BRUKT SOM DROSJE PÅ 60-TALLET. MR. FOOSE, LITT OM VANS, YNGRE ENTUSIASTER OSV. TA EN TUR NED OG TA EN TITT DA VEL!